Home » Amdanom Ni

Amdanom Ni

BODOLI enw perffaith i ddisgrifio natur unigryw ein fframiau. Mae’n golygu exist yn Saesneg.

Mae’r darnau yr ydym yn eu creu yn defnyddio cerrig mân a broc môr lleol. Byddwn yn dewis pob carreg fach yn unigol er mwyn adlewyrchu personoliaeth y fframiau unigol y byddwn yn eu creu, ac mae hyn yn golygu bod pob darn yn hollol unigryw.

Mae modd adnabod y llythrennau stampiedig yn syth, ac mae pob llythyren yn cael ei stampio â llaw, sy’n eu gwneud yn hollol bersonoledig.

Ar ôl cael anhawster yn dod o hyd i rodd bersonoledig a modern ar gyfer ein rhai bach ni – aethom ati i greu ein dyluniadau ein hunain. Roeddem yn dymuno cael rhywbeth a fyddai’n edrych yn hyfryd ac a fyddai’n ddarn o waith celf oesol.

Pan fo modd, byddwn yn defnyddio cyflenwyr lleol, gan sicrhau deunyddiau o’r ansawdd gorau y mae modd i ni eu cael.

Cawn ein hysbrydoli gan y tirluniau, y diwylliant a’r iaith unigryw a hudolus.

Mae’n gwaith yn creu ymdeimlad o hiraeth, gan uniaethu gyda Chymru.

Bodoli-Frames

Cyfarfod yr un sy’n creu

Lili Jones yw’r artist y tu ôl i Bodoli. Hi yw’r weledigaeth greadigol, ac yn bwysicach fyth, y person sy’n creu pob un o’n cynlluniau â llaw…

“Dwi’n chwaer, yn ferch, yn wyres, yn gyfnither ac yn ffrind. Fy nheulu a fy ffrindiau yw’r pethau pwysicaf i fi, a dyna pam dwi wrth fy modd yn creu darnau arbennig sy’n dal naws a hanfod cyfeillgarwch a theulu.

Ers pan oeddwn i’n blentyn bach, dwi wedi dwlu ar greu a chynhyrchu pob math o grefftau gyda fy mam, ac roeddwn i’n creu a dylunio rhywbeth newydd o hyd. Dwi’n cofio gwneud sebonau bach un ‘Dolig, a llun botwm arbennig i fy annwyl Hen Famgu.  Dwi’n dal i fwynhau bod yn greadigol, ac ar hyn o bryd dwi’n astudio ffasiwn a thecstilau ar gyfer TGAU. Un diwrnod hoffwn i gynllunio ffrogiau, ac efallai cael fy mrand ffasiwn fy hun.

Mae Bodoli yn rhoi cyfle i fi fod yn greadigol, ac hefyd yn fodd i fi ddysgu sut mae rheoli busnes.

Gan fod fy mywyd ysgol yn bwysig i fi hefyd, mae fy nyddiau i’n llawn dop! Dwi’n codi’n gynnar er mwyn gweithio ar y busnes cyn mynd i’r ysgol, yna’n gwneud gwaith cartref ar ôl ysgol, cyn troi’n ôl at waith Bodoli gyda’r nos. Dwi’n teimlo fod hyn yn ffordd wych i ymlacio ar ôl diwrnod hir.”