Home » Rhoddion iddo Ef

Rhoddion iddo Ef

Mae Bodoli yn cynnig rhestr ddiddiwedd o syniadau am roddion i ddynion, y maent yn ffres, yn ddoniol neu’n ystyrlon. Beth am gael rhodd ar ei gyfer sydd wedi cael ei saernïo yn unol â’i bersonoliaeth.

Byddwch yn dwli gweld ei wyneb pan fydd yn gweld adlewyrchiad o’i hun mewn rhodd a wnaethpwyd yn arbennig ar ei gyfer ef.

Showing 1–12 of 38 results