Home » Sul y Tadau

Sul y Tadau

Mae’n gallu bod yn anodd chwilio am roddion ar gyfer tadau, yn enwedig ar Sul y Tadau. Dywedwch wrth eich tad sut yr ydych yn teimlo amdano gyda rhodd o waith celf cerrig bychain a fydd yn dweud wrtho pa mor arbennig y mae i chi.

Mae modd i chi bersonoli eich rhodd gyda golygfa neu ymadrodd sy’n adlewyrchu ei bersonoliaeth, gan roi gwên ar wyneb yr hen foi.

Showing 1–12 of 33 results