Home » Athro

Athro

Mae rhai athrawon mor arbennig fel eu bod yn gwneud cryn argraff ar rywun am weddill eu bywydau. Dangoswch i athro neu athrawes arbennig faint yr ydych yn eu gwerthfawrogi gyda rhodd sy’n eu portreadu nhw i chi.

Efallai eu bod wastad yn gwenu neu eu bod wedi eich helpu gyda sefyllfa anodd. Mae rhodd arbennig ac unigryw yn dangos i athrawon arbennig eu bod yn wirioneddol arbennig.

Showing 1–12 of 15 results