Home » Newyddion » Eisteddfod Genedlaethol 2015

Eisteddfod Genedlaethol 2015

Os ydych yn dod i’r Eisteddfod Genedlaethol eleni yn Maldwyn, galwch i gweld ni ar stondin BODOLI. Rydym wedi bod yn brysur iawn dros yr misoedd diwethaf yn paratoi. Dyma rhai lluniau or paratoadau.

Bydd pawb sydd yn prynu fframyn yn cael bag ‘jute’  BODOLI am ddim, ac hefyd gyda cyfle i ennill fframyn wedi ei arwyddo gan sgwad Cwpan y Byd Rygbi Cymru 2015.

Bodoli Jute Bag
Little Helpers for Eisteddfod Preparations Eisteddfod Preparations - stack of pallets Hard at work on Eisteddfod Preparations Helpers for Eisteddfod Preparations