Penblwydd Hapus BODOLI

Wel, helo ‘na!!! Rydym yn dathlu ein penblwydd heddiw yn 1 oed. Wel, mae amser wedi hedfan dros y flwyddyn diwethaf. Hefyd nifer o ddatblygiadau ers dechreuodd y cwmni i greu fframau personoledig i gynnig fframau, gemwaith a llwyau wedi personoli ac erbyn hyn partion i blant ag oedolion ac hefyd gweithdai. Rydym yn cynnal …

Darllen mwy

Mae’r merched wedi cyrraedd

Hoffem gyflwyno ein detholiad newydd o ladis Tartan Cymreig, y mae dim ond nifer gyfyngedig ohonynt wedi cael eu cynhyrchu. Mae pob Ladi yn gwisgo sgert o dartan teuluol Cymreig. Caiff y brethyn ei wehyddu ym Melin Wlân Cambria yn Llanwrtyd, Canolbarth Cymru (wedi’i drwyddedu i’r Ganolfan Tartan Cymreig). Mae’n casgliad yn cynnwys yr enwau …

Darllen mwy

Blwyddyn Newydd Dda 2016

Yn gyntaf diolch am cefnogi BODOLI yn 2015. Gobeithio byddwn gallu temtio chi a cynnyrch newydd yn 2016. Fe fyddwn yn lawnsio argraffiadau cyfyngedig yn ystod y misoedd nesaf. Wnewn ni rhoi gwybod i chi mor gynted a bod nhw yn barod fel eich bod gallu archebu un os hoffech. Cofiwch Santes Dwynwen ar y …

Darllen mwy

Penblwydd Hapus i ti!!

Penblwydd Hapus i ti, Penblwydd Hapus i ti!!!! Rydym nawr yn cynnig partïon plant BODOLI. Cawsom llawer o sbort a sbri yn ein parti cyntaf gyda Casi a oedd yn 8 mlwydd oed. Daeth 13 o ferched yn llond brwdrydedd i greu eu darn o waith celf cerrig bychain eu hunain mewn ffram. Buom yn …

Darllen mwy

Noson Ladis – Fizz a Hwyl!!!

Wel rydym wedi cael penwythnos cyffrous iawn gyda ein noson cyntaf ni ar gyfer y Ladis ar Nos Wener 30ain o Hydref. Daeth dros 60 o ladis i ymweld â’r gwiethdy ac hefyd i ddechrau eu siopa Nadolig. Cofiwch dimond 8 wythnos tan Nadolig. Os mae gennych unrhyw diddordeb yn y cynnyrch yma ewch i …

Darllen mwy

Briodferched a BODOLI

Cawsom ddiwrnod hyfryd yn cwrdd â phriodferched prydferth yn y Ffair Briodas Dydd Sul yng ngwesty Llwyn Iorwg yng Nghaerfyrddin. Mae’r digwyddiad arbennig yma yn rhoi cyfle i fusnesau lleol i hyrwyddo’u busnesau ac i gynnig eu gwasanaethau mewn partion priodas. Roeddwn yn ffodus i gael stondin ac i arddangos ein nwyddau. Y newyddion cyffrous …

Darllen mwy

Teithiau , Coffi a Chacen

Rydym wedi bod ar sawl taith diddorol yn y car i drosglwyddo fframau BODOLI ar draws Cymru. Mae siop BODLON wedi cael ei disgrifio fel y lle orau i gwrdd ,bwyta a siopa yng Nghaerdydd. Wedi ‘i leoli yng nghanol Yr Eglwys Newydd, dyma siop sy’n denu cwsmeriaid ar draws y byd yn cynnwys enwogion …

Darllen mwy